"Το αγόρι πηγαίνει στον κινηματογράφο."

Translation:The boy is going to the movies.

10/24/2016, 9:46:42 AM

8 Comments


https://www.duolingo.com/Pamelareynolds58

Why is the movies incorrect?

10/24/2016, 9:46:42 AM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 320

It is not and I have added it as the first choice. This site uses Amer. Eng. along with British but we somehow left of the the Am. here. Thank y ou for pointing it out.

10/25/2016, 2:39:32 PM

https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 15

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λέξεων "σινεμά" και "κινηματογράφο";

3/11/2017, 7:11:37 PM

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
 • 231

Σινεμά is just the double loanword for κινηματογράφος. Cinéma itself is derived from cinématographe = κινηματογράφος. Both can refer to either the venue or the art/industry.

3/11/2017, 7:41:26 PM

https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 15

Τώρα κατάλαβα, σας ευχαριστώ!

3/13/2017, 2:43:47 AM

https://www.duolingo.com/RMJKelman

Cinema

11/5/2018, 6:12:44 PM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 320

That is one of the words used in the translations but without further information we don't know what you are referring to.

11/5/2018, 6:46:18 PM

https://www.duolingo.com/Nikos48739
 • 25
 • 15
 • 8
 • 230

What about the pictures?

3/16/2019, 9:31:26 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.