"Tôi biết rằng anh ấy đang theo dõi tôi."

Dịch:I know that he is watching me.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Yori...

I know that he watching me, thiếu chữ "is" thôi rụng lun trái tim

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.