Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi biết rằng anh ấy đang theo dõi tôi."

Dịch:I know that he is watching me.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Yori...

I know that he watching me, thiếu chữ "is" thôi rụng lun trái tim

1 năm trước