Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ gọi cảnh sát ."

Dịch:I will call the police.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Cảnh sát là police officer mà, thế mà sao tính sai? =="

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kri_
kri_
  • 13
  • 7
  • 3
  • 119

Police được rồi , không cần dài ha ~~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Không, ý tui là đáp án đó cũng đúng mà =="

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kri_
kri_
  • 13
  • 7
  • 3
  • 119

Ừ --

1 năm trước