Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HungUT

"She will be a good teacher."

HungUT
  • 25
  • 5
  • 895
1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungUT
HungUT
  • 25
  • 5
  • 895

Cô ấy sẽ là một cô giáo giỏi.

1 năm trước