https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

Từ điển Anh - Việt (X x)

Vì trong Tiếng Anh có rất ít từ bắt đầu là chữ X (x), nên hôm nay mik sẽ giới thiệu vs các bn vài từ:

Xanthlppe: Người vợ lăng hoàn (tên vợ Xôcrat)

Xanthous: Vàng (da, tóc)

Xe: Ký nguyên tố xennon

Xebec: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột buồn của bọn cướp biển Địa Trung Hải)

Xenogamy: Sự lai chéo

Xennolth: Đá trong khối phun trào từ núi lửa

Xenon: Khí xenon

Xenophobe: Người bài ngoại

Xenphobla: Sự bài ngoại

Xerophilous: Ưa khô, chịu hạn (cây)

Xenanthemum: Thực vật kết quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéo

Xerodemma: Bệnh khô da

Xerogrphy: Tự sao chụp tính điện

Xerophilous: (Thực vật) thích nghi điều kiện khô hạn, chịu hạn

Xerophthalmia: Bệnh khô mắt

Xerophyte: Thực vật chịu hạn

Xerox: Máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, kiểu kia ; sao chụp

Xi: Mẫu thứ tự thứ 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp

Xylene: Hợp chất hữu cơ, dẫn xuất từ benzen bằng các thay thế các nhóm mêtyl

Xylocarp: Quả mộc, quả gỗ

Xylograph: Bản khắc gỗ

Xylography: Thuật khắc gỗ

Xyloid: Có gỗ, dạng gỗ; có linin

Xylophone: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, đàn xy-lô-phôn

||Vốn từ của mik không đc nhiều cho lắm nên mong các bn ủng hộ||

2 năm trước

46 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Myle_lovely

li

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

thnks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Myle_lovely

kcj ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

cảm ơn -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/._Jayden_.

bài ngoại là gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

có nghĩa là ko giao tiếp bên ngoài

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangVy24

cmk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

có nghĩa là gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bts.jungshook

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

cảm ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bts.jungshook

kcj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Sa_mello
Sa_mello
 • 14
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

umk ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnAnhTrnh1

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

thnks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhvinh

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

cảm ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoqphuc

like nèk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

thnks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoqphuc

kcj nèk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

uk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...tika...

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

umk^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alonsaky

1 like !! ^^ !!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

cm ơn bn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Seii.13
Seii.13
 • 14
 • 7
 • 3
 • 193

chat vs mk nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Seii.13
Seii.13
 • 14
 • 7
 • 3
 • 193

Ừ , MK KÊU 3 TIẾNG TRƯỚC MÀ BÂY GIỜ BẠN MỚI TRẢ LỜI

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

bây h mik mới on

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Seii.13
Seii.13
 • 14
 • 7
 • 3
 • 193

1like cho bn sắp thân

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

thnks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alonsaky

Hihi ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

thnks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Seii.13
Seii.13
 • 14
 • 7
 • 3
 • 193

còn bn là thân , hi hi ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

thnks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

thnks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Kcj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

uk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Adila_cute_

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wish_Lovely

cảm ơn bà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

ban co the cho mk xem phien am dc ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doraemonchancute

hay quá cảm ơn bạn nhiều lắm lắm nha

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Adele629046

thank you !

10 tháng trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.