https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

Từ điển Anh - Việt (X x)

Vì trong Tiếng Anh có rất ít từ bắt đầu là chữ X (x), nên hôm nay mik sẽ giới thiệu vs các bn vài từ:

Xanthlppe: Người vợ lăng hoàn (tên vợ Xôcrat)

Xanthous: Vàng (da, tóc)

Xe: Ký nguyên tố xennon

Xebec: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột buồn của bọn cướp biển Địa Trung Hải)

Xenogamy: Sự lai chéo

Xennolth: Đá trong khối phun trào từ núi lửa

Xenon: Khí xenon

Xenophobe: Người bài ngoại

Xenphobla: Sự bài ngoại

Xerophilous: Ưa khô, chịu hạn (cây)

Xenanthemum: Thực vật kết quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéo

Xerodemma: Bệnh khô da

Xerogrphy: Tự sao chụp tính điện

Xerophilous: (Thực vật) thích nghi điều kiện khô hạn, chịu hạn

Xerophthalmia: Bệnh khô mắt

Xerophyte: Thực vật chịu hạn

Xerox: Máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, kiểu kia ; sao chụp

Xi: Mẫu thứ tự thứ 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp

Xylene: Hợp chất hữu cơ, dẫn xuất từ benzen bằng các thay thế các nhóm mêtyl

Xylocarp: Quả mộc, quả gỗ

Xylograph: Bản khắc gỗ

Xylography: Thuật khắc gỗ

Xyloid: Có gỗ, dạng gỗ; có linin

Xylophone: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, đàn xy-lô-phôn

||Vốn từ của mik không đc nhiều cho lắm nên mong các bn ủng hộ||

October 25, 2016

46 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Myle_lovely

li

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

thnks

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Myle_lovely

kcj ^^

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

cảm ơn -_-

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/._Jayden_.

bài ngoại là gì?

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

có nghĩa là ko giao tiếp bên ngoài

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoangVy24

cmk

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

có nghĩa là gì

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bts.jungshook

like

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

cảm ơn

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bts.jungshook

kcj

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

^^

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/.Sa.

like

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

umk ^^

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VnAnhTrnh1

1 like

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

thnks

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/quynhvinh

like

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

cảm ơn

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hoqphuc

like nèk

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

thnks

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hoqphuc

kcj nèk

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

uk

October 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...tika...

like

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

umk^^

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alonsaky

1 like !! ^^ !!

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

cm ơn bn

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

chat vs mk nha

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

ok

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

Ừ , MK KÊU 3 TIẾNG TRƯỚC MÀ BÂY GIỜ BẠN MỚI TRẢ LỜI

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

bây h mik mới on

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

1like cho bn sắp thân

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

thnks

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alonsaky

Hihi ^^

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

thnks

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

còn bn là thân , hi hi ^^

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

thnks

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Like

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

thnks

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Kcj

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

uk

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Adila_cute_

1 like

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wish_Lovely

cảm ơn bà

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Danhnguyen27

like

September 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Danhnguyen27

ban co the cho mk xem phien am dc ko

September 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/doraemonchancute

hay quá cảm ơn bạn nhiều lắm lắm nha

January 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Adele629046

thank you !

February 3, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.