Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are five brothers."

Dịch:Chúng tôi là năm anh em.

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 22
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1295

Five brothers are on a tank :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BoLmChippy

Năm anh em trên một chiếc xe tăng =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

Như năm bông hoa nở cùng one cộ =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhDoThiKi

không ai bình luận hết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenAnh774727

Five mà ko thấy năm, thấu bốn à ad, chọn sai luôn.kk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngdmanh

500 anh em

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/vunguyenan1997

We are five super brothers :))

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Rsie7

Năm anh em trên chiếc xe tăng

2 tháng trước