Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy nghe thấy người phụ nữ."

Dịch:She hears the woman.

1 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sang1209

Tại sao lại là hear mà k phải listen

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DHiLinh

Đúg thế

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/01233590261

Tại sao không dùng đc "A woman"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/binh339121

A woman là một người phụ nữ mà bạn

4 tiếng trước

https://www.duolingo.com/01206110032

hears

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sen862723

hear

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SaveQuang

Thiếu the

1 tháng trước