"Is he famous?"

Dịch:Anh ta có nổi tiếng không?

October 26, 2016

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/viptta

anh ta nổi tiếng không ^^

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/PhamLinhChi91

mình cũng bị sai vì thiếu chữ có

November 7, 2016

https://www.duolingo.com/Minhpc
 • 25
 • 25
 • 20
 • 11
 • 7

Me too

May 24, 2018

https://www.duolingo.com/tuyen869937

Nghe đọc nối âm is he nghe không có chữ H

January 21, 2019

https://www.duolingo.com/Mozzxn
 • 15
 • 37

Đọc nối âm là nối từ âm sh đó bạn

January 24, 2019

https://www.duolingo.com/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với nhóm mình nha!

February 25, 2019

https://www.duolingo.com/caochien

"Anh ta nổi tiếng không?" có được không ạ???????

January 15, 2017

https://www.duolingo.com/ThanhNhan492511

"Anh ta nổi tiếng không?" là đủ rồi! Không cần chữ "có" đâu.

February 1, 2017

https://www.duolingo.com/SunSun400009

Tớ ghi là: anh ta nổi tiếng không ? Thiếu từ có...bó tay thật

February 7, 2017

https://www.duolingo.com/StommyHuy

Anh ta có nổi tiếng cũng là một câu hỏi nhưng sao lại sai

April 19, 2017

https://www.duolingo.com/TranTien214607

Anh ta có nổi tiếng? Ma k được

May 9, 2017

https://www.duolingo.com/1234567469156

Tôi bó tay

August 12, 2017

https://www.duolingo.com/SBvfS
 • 25
 • 37

Ai giúp tôi phân biệt khi đọc "is he", "she is" với. Tôi đều nghe như nhau là: i- si. Thanks

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/TieuXan
 • 16
 • 271

Bạn nên dùng từ điển để nghe. Phải nghe nhiều mới phân biệt được

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Is He famous, is He famous, is He famous, is He famous, is He famous, is He famous, is He famous, is He famous

May 31, 2017

https://www.duolingo.com/vinh283879

anh ấy nổi tiếng phải không? What is wrong?

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/JustWilly

"Anh ấy nổi tiếng chứ ?"

July 26, 2017

https://www.duolingo.com/elisa555614

Tại sao lại là 'Is he' mà không phải "He is " vậy ạ mn?

July 26, 2017

https://www.duolingo.com/PhucNgoKim

anh ta nổi tiếng ư?

August 23, 2017

https://www.duolingo.com/LeeJunKin

Đọc đúng kêu sai là sao ???

December 18, 2017

https://www.duolingo.com/Hoa278954

Dịch vậy có gì sai????

May 4, 2018

https://www.duolingo.com/Hoa278954

Sao lại sai?!?!

May 12, 2018

https://www.duolingo.com/HngNguyn499043

Có phải anh ấy là nguời nổi tiếng

September 9, 2018

https://www.duolingo.com/TrungHiu977767

Anh ấy nổi tiếng có phải không ?

February 20, 2019

https://www.duolingo.com/HAYSNGCH

câu này mình dịch thành: anh ta nổi tiếng chứ. chắc cũng không sai đâu mỏi người nhỉ. mà duolingo báo sai. đề nghị add xem xét

March 16, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.