Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is he famous?"

Dịch:Anh ta có nổi tiếng không?

1 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/viptta

anh ta nổi tiếng không ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamLinhChi91

mình cũng bị sai vì thiếu chữ có

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 13
  • 3
  • 275

Me too

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/caochien

"Anh ta nổi tiếng không?" có được không ạ???????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNhan492511

"Anh ta nổi tiếng không?" là đủ rồi! Không cần chữ "có" đâu.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SunSun400009

Tớ ghi là: anh ta nổi tiếng không ? Thiếu từ có...bó tay thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/StommyHuy

Anh ta có nổi tiếng cũng là một câu hỏi nhưng sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranTien214607

Anh ta có nổi tiếng? Ma k được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/1234567469156

Tôi bó tay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Ai giúp tôi phân biệt khi đọc "is he", "she is" với. Tôi đều nghe như nhau là: i- si. Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuXan

Bạn nên dùng từ điển để nghe. Phải nghe nhiều mới phân biệt được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Is He famous, is He famous, is He famous, is He famous, is He famous, is He famous, is He famous, is He famous

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh283879

anh ấy nổi tiếng phải không? What is wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/JustWilly

"Anh ấy nổi tiếng chứ ?"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/elisa555614

Tại sao lại là 'Is he' mà không phải "He is " vậy ạ mn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhucNgoKim

anh ta nổi tiếng ư?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeeJunKin

Đọc đúng kêu sai là sao ???

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hoa278954

Dịch vậy có gì sai????

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hoa278954

Sao lại sai?!?!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn499043

Có phải anh ấy là nguời nổi tiếng

6 ngày trước