"Con nhện thì ở dưới mũ của bạn."

Dịch:The spider is under your hat.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynQucBo10

" spider is under your hat" cũng sai à -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennam799473

Sao ko dùng bottom đc ạ. Mình chơi game gọi đường dưới cũng như vậy mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The spider is under your hat, the spider is under your hat, the spider is under your hat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/katori_kudo4869

sao mình ghi "under the your hat" lại sai vậy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhNhu1310

Ở câu này không dùng is có được không?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.