"Η θεία μου ρωτά τον εαυτό της."

Translation:My aunt asks herself.

2 years ago

17 Comments


https://www.duolingo.com/nphx2
 • 13
 • 13
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 4

Does this mean that she herself is asking or that she is giving a question to herself ;)?

2 years ago

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

That she is giving a question to herself. :)

2 years ago

https://www.duolingo.com/nphx2
 • 13
 • 13
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 4

Would the former then be Η ίδια η θεία μου ρωτά?

2 years ago

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Yes and η ίδια μου η θεία would be "my own aunt"

2 years ago

https://www.duolingo.com/nphx2
 • 13
 • 13
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 4

How about η ίδια η δική μου η θεία :D

2 years ago

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

Η ίδια εμένα η δική μου η θεία προσωπικά ρωτά τον ίδιο αυτηνής τον εαυτό της....

2 years ago

https://www.duolingo.com/nphx2
 • 13
 • 13
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 4

@mizinamo I rest my case

2 years ago

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

This does not exist.

2 years ago

https://www.duolingo.com/Meowe3
 • 24
 • 15
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9

That'd be the Greek whomst'd've'ly

11 months ago

https://www.duolingo.com/Inceer1
 • 17
 • 12
 • 8
 • 7
 • 2

I think the form "ρωτάει" should be accepted. I have heard Greek people using it and you can also Google it.

1 year ago

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Of course it is accepted...! Was it not accepted for you? Was it on a strengthen exercise?

1 year ago

https://www.duolingo.com/mikep666
 • 16
 • 11
 • 5
 • 2

Ρωτάει is the same thing

1 year ago

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

Yes, but in a listening exercise you have to type what you hear.

1 year ago

https://www.duolingo.com/np8gWHZu
 • 23
 • 17
 • 16
 • 16
 • 7
 • 3

There is a spelling mistake (ouselves) instead of ourselves in strengthening skills

1 year ago

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

This sentence does not contain the word "ourselves" at all, neither spelled correctly nor incorrectly.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Juan_TA

Η θεία μου ρωτά την εαυτή της; since aunt is femenine...

4 months ago

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

ο εαυτός "self" is always masculine.

την εαυτή της would be a bit like "her selfess" :)

4 months ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.