Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We see the small islands."

Dịch:Chúng tôi nhìn thấy những hòn đảo nhỏ.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiaHy9

Tôi chẳng nói gì, hoặc cố tình nói sai vẫn CHÍNH XÁC là sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lcanh967377

Tui cũng thế

1 năm trước