"This is a familiar sound."

Dịch:Đây là một âm thanh quen thuộc.

October 27, 2016

3 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/onliva2

Familiar khó nghe quá -_-

October 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

/fə'miljə/

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.