"This is a familiar sound."

Dịch:Đây là một âm thanh quen thuộc.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/onliva2

Familiar khó nghe quá -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1017

/fə'miljə/

1 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

khó nhề

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.