Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is a familiar sound."

Dịch:Đây là một âm thanh quen thuộc.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/onliva2

Familiar khó nghe quá -_-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 964

/fə'miljə/

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

khó nhề

1 năm trước