Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He does not allow me to see my friends."

Dịch:Anh ấy không cho phép tôi gặp những người bạn của tôi.

1 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hanhbachkh

My friends = các bạn tôi . Sao lại bảo sai ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/handsomeiswrong

see - nhìn => fail :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

"nhìn thấy"/"thấy" (see) là do một vật/người/con vật vô tình lọt vào tầm quan sát của bạn, là do khả năng quan sát của bạn, nên bạn nhìn thấy nó, chứ bạn không có chủ đích quan sát vật/người/con vật đó.

"nhìn"(look) là bạn chủ động quan sát một vật, và quan sát kỹ từng thay đổi của vật/con vật/người đó.

Và bạn có thấy câu của bạn: "Anh ấy không cho phép tôi nhìn những người bạn của tôi." nghe rất lạ và hiếm khi có ai nói như vậy không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang918337

Anh ấy =Anh ta(lúc đúng , lúc sai là sao)

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Shinchan651576

Trả lời vậy mà còn sai,máy móc vl

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Đúng là máy mà

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tuyenmpii

Anh ấy khác anh ta ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

See = gặp

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 536

Anh ấy không cho phép tôi gặp các bạn của tôi. Sao lại sai?

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 536

Anh ta không cho phép tôi gặp các bạn tôi - cũng đúng mới phải.

1 tuần trước