Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự khởi hành"

Dịch:The departure

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trantrang67474

The departure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngk68695

The departure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

The departuer

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/VietTien2017

mất một chữ r của departure vẫn đúng

3 tuần trước