"Sự khởi hành"

Dịch:The departure

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trantrang67474

The departure

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngk68695

The departure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

The departuer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VietTien2017

mất một chữ r của departure vẫn đúng

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.