"Tôi nấu ăn với một cái chảo."

Dịch:I cook with a pan.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

"I cook with a pan.".

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.