Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nấu ăn với một cái chảo."

Dịch:I cook with a pan.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

"I cook with a pan.".

1 năm trước