Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you have insurance?"

Dịch:Bạn có bảo hiểm không?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LmrHlK

Câu này hay. Thực tế

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

Do you have insurance ?

4 tuần trước