"Do you have insurance?"

Dịch:Bạn có bảo hiểm không?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LmrHlK

Câu này hay. Thực tế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

Do you have insurance ?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.