1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy tiếp tục ăn."

"Cô ấy tiếp tục ăn."

Dịch:She continues eating.

October 28, 2016

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hangbinhda

Tiếp tục ăn thì sao lại là keeps được ?

October 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/B.X.An

Countinutes mà

April 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HuynhNhi75128

Sao ko có "is" vậy mn???

April 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ChepLj

She keeps on eat

August 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.