Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy tiếp tục ăn."

Dịch:She continues eating.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hangbinhda

Tiếp tục ăn thì sao lại là keeps được ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Countinutes mà

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhNhi75128

Sao ko có "is" vậy mn???

5 tháng trước