"Cô ấy tiếp tục ăn."

Dịch:She continues eating.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynhNhi75128

Sao ko có "is" vậy mn???

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hangbinhda

Tiếp tục ăn thì sao lại là keeps được ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Countinutes mà

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.