Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They travel between the town and the beaches."

Dịch:Họ du lịch giữa thị trấn và những bãi biển.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamcong90

Họ du lịch ở giữa thị trấn và những bãi biển. Thừa từ ở cũng sai là sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trungthnh17

Tuyệt vời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTinHo12

Trả lời chính xác sao lại báo sai nhỉ.

6 tháng trước