"They travel between the town and the beaches."

Dịch:Họ du lịch giữa thị trấn và những bãi biển.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamcong90

Họ du lịch ở giữa thị trấn và những bãi biển. Thừa từ ở cũng sai là sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trungthnh17

Tuyệt vời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTinHo12

Trả lời chính xác sao lại báo sai nhỉ.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.