"Το χρώμα του χυμού ροδάκινο."

Translation:The color of the peach juice.

October 29, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/philipduerdoth

Ο χυμός ποδάκινο is two words? Is ποδακινοχύμο(ς)

Which of these are possible, please?

ο χυμός ποδάκινο

ο χυμός ποδάκινου

το ποδακινοχύρο

or what?

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
  • 25
  • 10
  • 6

Χυμός ροδάκινο=χυμός ροδάκινου=ροδακινοχυμός (very colloquial nad not so common). Every one of them is right.

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/philipduerdoth

Thank you, troll.

October 29, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.