"Η λανθασμένη γυναίκα."

Translation:The wrong woman.

October 29, 2016

10 Comments
This discussion is locked.


[deactivated user]

  Does it mean that the woman is wrong or that (for example) you picked the wrong woman or both? (maybe I'm not understanding well the sentence in English, Am I probably λανθασμένη?)


  https://www.duolingo.com/profile/troll1995

  You picked the wrong woman. It's more common to say η λάθος γυναίκα, though. Λανθασμένος is used for something of wrong logic/ knowledge. Λανθασμένη απάντηση=wrong answer, λανθασμένη λογική=wrong logic, λανθασμένο επιχείρημα=wrong argument.


  https://www.duolingo.com/profile/D_..

  And of course λανθασμένος is wrong too (from λανθάνω), λαθεμένος (from λαθεύω) is the correct word to convey this meaning but it is almost obsolete now. But languages evolve etc. etc. :)


  https://www.duolingo.com/profile/troll1995

  Yes , λανθάνω has absorbed λαθεύω's meaning.


  https://www.duolingo.com/profile/GabySchlalach

  Ιs there a κύριε λάθος? ;-)


  https://www.duolingo.com/profile/Stergi3

  H λάθος γυναίκα?


  https://www.duolingo.com/profile/x_dan_x

  Should "the incorrect woman" also be accepted here? (it isn't)

  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.