"אני מפחד שאתה לא רופא."

Translation:I am scared that you are not a doctor.

October 29, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Carlahna1

Yeah, I know, dude, it's okay... The day I discovered I wasn't a physician either was the scariest day of my life.

January 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dov360473

I'll bet the person lying on the table was a little disconcerted, too.

January 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dov360473

"I am afraid that..." is something of an English euphemism to express regret or remorse. It's not meant literally. Is אני מפחד... used the same way in Hebrew, as a polite expression when one is, for example, about to deliver bad news ("I am afraid we have to let you go." Or, "I am afraid your dog has cancer.")?

November 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FranciscoG798295

I hope somebody answers this question I was wondering the same thing.

April 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Charlie.Red

What's the difference between אני מפחד and אני פוחד?

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Stallya

Shouldn't worried work as well?

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AlmogL

I would translate "worried" as חושש, דואג.

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/xerostomus

אני לא יודע למה, אבל אני חושבת על מנגלה במשפט הזה. :-(

February 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dov360473

ואני חושב על עקביות של מין. אתה יודע למה?

April 20, 2018
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.