Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The industry"

Dịch:Công nghiệp

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Chỉ có thế thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dng494758

nghành là sai nha

1 năm trước