"Η οδοντόκρεμα είναι πάνω στην οδοντόβουρτσα."

Translation:The toothpaste is on the toothbrush.

October 29, 2016

10 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/ShaoxuanLi

does πάνω σε mean "above" also? or only "on"?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Above is "από πάνω". What is that thing above you?=Τι είναι αυτό το πράμα από πάνω σου;


https://www.duolingo.com/profile/ShaoxuanLi

I have another question regarding this phrase, in this example sentence you gave, why did you wrote από πάνω (in reversed order), rather than πάνω από;


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Because when I thought of it, I thought an example that uses a weak form of a personal pronoun, and weak forms of personal pronouns are not adjacent to prepositions. Πάνω από το τραπέζι but από πάνω του. There is also από πάνω από: Το φωτιστικό είναι από πάνω από το τραπέζι.


https://www.duolingo.com/profile/ShaoxuanLi

thanks for the clarification. so another question came up after reading your response, is από πάνω από different from πάνω από; or they have the same meaning but used in different grammatical context? Thanks so much for your help.


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

They are the same and you can use one or the other as you prefer


https://www.duolingo.com/profile/ShaoxuanLi

so if i want to say "toothpaste is above toothbrush", do i say "η οδοντόκρεμα είναι πάνω από την οδοντόβουρτσα." or από πάνω? which one is correct?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Πάνω απο την οδοντόβουρτσα.


https://www.duolingo.com/profile/l_LOVE_CHlCKENS

"η οδοντόπαστα είναι πάνω στην οδοντόβουρτσά"

This was marked wrong?


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

The alternative with οδοντόπαστα is included in the translations. Perhaps there was another typo in your answer? Technically, we can't see your answer, so we can't be 100% sure that there was no typo, or keyboard mixup.

(Also, that second accent on οδοντόβουρτσα is not needed. :P)

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.