"Η οδοντόκρεμα είναι πάνω στην οδοντόβουρτσα."

Translation:The toothpaste is on the toothbrush.

October 29, 2016

10 Comments


https://www.duolingo.com/ShaoxuanLi
 • 14
 • 13
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3

does πάνω σε mean "above" also? or only "on"?

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Above is "από πάνω". What is that thing above you?=Τι είναι αυτό το πράμα από πάνω σου;

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/ShaoxuanLi
 • 14
 • 13
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3

I have another question regarding this phrase, in this example sentence you gave, why did you wrote από πάνω (in reversed order), rather than πάνω από;

November 1, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Because when I thought of it, I thought an example that uses a weak form of a personal pronoun, and weak forms of personal pronouns are not adjacent to prepositions. Πάνω από το τραπέζι but από πάνω του. There is also από πάνω από: Το φωτιστικό είναι από πάνω από το τραπέζι.

November 1, 2016

https://www.duolingo.com/ShaoxuanLi
 • 14
 • 13
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3

thanks for the clarification. so another question came up after reading your response, is από πάνω από different from πάνω από; or they have the same meaning but used in different grammatical context? Thanks so much for your help.

November 1, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

They are the same and you can use one or the other as you prefer

November 1, 2016

https://www.duolingo.com/ShaoxuanLi
 • 14
 • 13
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3

so if i want to say "toothpaste is above toothbrush", do i say "η οδοντόκρεμα είναι πάνω από την οδοντόβουρτσα." or από πάνω? which one is correct?

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Πάνω απο την οδοντόβουρτσα.

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/l_LOVE_CHlCKENS

"η οδοντόπαστα είναι πάνω στην οδοντόβουρτσά"

This was marked wrong?

December 11, 2018

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

The alternative with οδοντόπαστα is included in the translations. Perhaps there was another typo in your answer? Technically, we can't see your answer, so we can't be 100% sure that there was no typo, or keyboard mixup.

(Also, that second accent on οδοντόβουρτσα is not needed. :P)

December 11, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.