"Khi nào tôi bắt đầu?"

Dịch:When do I begin?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungUT
HungUT
  • 25
  • 5
  • 973

When do I start?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cSi553854

When do i start ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHoi843116

When do I begin

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ShinyaKen

When will I start không được ạ

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.