Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khi nào tôi bắt đầu?"

Dịch:When do I begin?

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungUT
HungUT
  • 25
  • 5
  • 914

When do I start?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cSi553854

When do i start ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHoi843116

When do I begin

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ShinyaKen

When will I start không được ạ

9 tháng trước