"Tôi đọc những bình luận."

Dịch:I read the comments.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Ờ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranngochien89

I read the reviews. tại sao không đúng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kekistanese
Kekistanese
  • 24
  • 14
  • 13
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 48

review nghĩa là "phê bình" hay "ôn lại". Tùy theo nghĩa. Thường thì nghĩa của nó là "phê bình / chấm điểm" Ví dụ: video game reviews, movie reviews, smartphone reviews, etc.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

bình luận là comment mà

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.