Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đọc những bình luận."

Dịch:I read the comments.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranngochien89

I read the reviews. tại sao không đúng?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kekistanese
Kekistanese
  • 24
  • 14
  • 13
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 14

review nghĩa là "phê bình" hay "ôn lại". Tùy theo nghĩa. Thường thì nghĩa của nó là "phê bình / chấm điểm" Ví dụ: video game reviews, movie reviews, smartphone reviews, etc.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

bình luận là comment mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Ờ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Đúng rồi

10 tháng trước