Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một đĩa súp"

Dịch:One plate of soup

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tyteotop

A soup plate sai sao, giải thích với ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

a plate of soup dung

1 năm trước