"Ο πρόγονος μου."

Translation:My ancestor.

October 31, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/Gallos80
 • 25
 • 25
 • 18
 • 15
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 145

A "line" is still missing on the last o of "πρόγονός μου". Are you still in beta ?

December 27, 2018

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

What exactly do you mean by line?

December 27, 2018

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

I imagine they mean the second accent / τόνος.

December 27, 2018

https://www.duolingo.com/Gallos80
 • 25
 • 25
 • 18
 • 15
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 145

Un accent A "stress" ? (Excuse my English)

December 27, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 322

Yes, you are correct we do need another accent here but we can't change the sentence at this stage it will be corrected in the new tree.

December 27, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.