"Чому не іде дощ?"

Переклад:Why does it not rain?

2 роки тому

6 коментарів


https://www.duolingo.com/Fb8U1
Fb8U1
 • 25
 • 747

Я вважав, що not ставиться безпосередньо за допоміжним does, бо воно піддається змінам у залежності від особи, числа, часу: Why does not it rain. Та правильним вважається: Why does it not rain? Виходить, що я помилявся?

2 роки тому

https://www.duolingo.com/RzKG6
RzKG6
 • 25
 • 129

А чому it rain, а не it rains?

6 місяців тому

https://www.duolingo.com/Fb8U1
Fb8U1
 • 25
 • 747

У питальних (і заперечних) реченнях вводиться допоміжне дієслово, яке переймає на себе узгодження в особі, числі і часі (does - третя особа однини, Present Simple), тому основне дієслово завжди залишається в першій формі (як у словнику). Тобто, Why does it not rain? Якби це було розповідне речення без заперечення, тоді допоміжне дієслово не потрібне і узгодження приймає основне дієслово: It rains.

6 місяців тому

https://www.duolingo.com/drob88
drob88
 • 18
 • 11
 • 8

Я відповів "Why does not it rain", а duolingo каже, що правильно "Why doesn't it rain", тобто різниця просто в скороченні, але ж різниці немає...

1 рік тому

https://www.duolingo.com/Fb8U1
Fb8U1
 • 25
 • 747

Рік тому я теж написав, як і Ви. Та пізніше тут пояснювали, що в подібних реченнях not ставиться після підмета, а не після допоміжного дієслова. Лише у випадку скороченого заперечення (doesn't) воно стоїть перед підметом. На жаль, мені не вдалося знайти підтвердження цього правила в якомусь із джерел. Це не значить, що такого правила немає, просто я його ще не знайшов.

1 рік тому

https://www.duolingo.com/Fb8U1
Fb8U1
 • 25
 • 747

Ось витяг із кембриджського словника, де є пояснення, що в скороченій формі заперечення воно не відділяється від допоміжного дієслова, а повне заперечення not ставиться після підмета. Повне заперечення більш формальне, у розмові його вживають для сильнішого наголошення.

http://dictionary.cambridge.org/ru/грамматика/британская-грамматика/questions-and-negative-sentences/not.

Not and n’t in questions (Did you not …? Wasn’t she …?)

We use not or n’t to form negative questions:

Why haven’t you eaten anything?

Couldn’t he pay someone to help him with the garden?

Wasn’t it Cath’s party last night?

Weren’t you listening?

When there is no modal verb or auxiliary verb or be, we use auxiliary verb do + n’t or do + not (don’t, do not, doesn’t, does not, didn’t, did not):

Why didn’t you go?

Don’t those two go to school together?

Questions with not instead of n’t sound more formal or give more emphasis. We put not after the subject.

Запитання з not замість n't звучить більш формально чи дає більший наголос. Ми ставимо not після підмета.

Compare

More formal/emphatic. Why did she not phone and tell us?

Everyday situations Why didn’t she phone and tell us?

More formal/emphatic. Does Ellen not like you very much?

Everyday situations Doesn’t Ellen like you very much?

6 місяців тому
Вивчайте англійську мову, приділяючи цьому лише 5 хвилин на день. Безкоштовно.