Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred"

Μετάφραση:Δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα, εκατό

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/ikaros0

παντοτε κολαει ο υπολογιστης μου σε αυτην την ερωτηση (πιθανότατα λογω του μεγέθους της) και την προσπερνω...

πριν από 1 χρόνο