1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Ten, twenty, thirty, forty, …

"Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred"

Μετάφραση:Δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα, εκατό

November 1, 2016

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/ikaros0

παντοτε κολαει ο υπολογιστης μου σε αυτην την ερωτηση (πιθανότατα λογω του μεγέθους της) και την προσπερνω...


https://www.duolingo.com/profile/9yFS10

δεν υπάρχουν πολλές λέξεις. το είκοσι,τριάντα, εκατό....

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.