"Η μάχη τελείωσε με την ήττα τους."

Translation:The battle ended in their defeat.

November 2, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/helmad
 • 22
 • 21
 • 18
 • 17
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 2

I think 'end IN' works better in English.

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 319

Yes, I've added it and marked it the best. It sounds really natural English. Many thanks.

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/helmad
 • 22
 • 21
 • 18
 • 17
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 2

Do you sleep? :-) I've never experienced such quick responses from a Duolingo moderator! Many thanks..

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/bonbayel
Plus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 734

But now 'with' doesn't work. It's not wrong in English

October 11, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.