"Δώδεκα άντρες."

Translation:Twelve men.

November 2, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/Snommelp

Είναι οι άντρες θυμωμένος;

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Θυμωμένοι maybe... ;)

  November 2, 2016

  https://www.duolingo.com/Snommelp

  ...would you believe it if I said I knew that, and made the mistake because I was distracted?

  November 3, 2016

  https://www.duolingo.com/Nicole966706

  Twelve men good and true /Twelve angry men ?

  December 10, 2017

  https://www.duolingo.com/yuriSVB

  "...και ένα άλλο μυστικό."

  November 18, 2016

  https://www.duolingo.com/DiKatsouropoulos

  A dozen men

  September 28, 2018
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.