"Η ξένη γυναίκα."

Translation:The foreign woman.

November 2, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/Luke_5.1991
 • 25
 • 24
 • 23
 • 18
 • 15
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

"ξένη" reminds me of "xenophobia", fear of the foreigner.

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Yes, ξενοφοβία is ξένος+φόβος=foreigner+fear

November 2, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.