Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Υπάρχει τρόπος να το εμποδίσω;"

Μετάφραση:Is there a way to prevent it?

πριν από 1 χρόνο

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/aiantida

Γιατί χρειάζεται το a εδώ?

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 15
  • 11
  • 11
  • 3
  • 65

Στα αγγλικά δε γίνεται να παραληφθεί σε αυτή την περίπτωση. Μετά το there is/are πρέπει να προσδιορίσεις την ποσότητα:

There is a way to do this - Υπάρχει (ένας) τρόπος...

There are (a few)/some/many/two/three four... ways to do this - Υπάρχουν λίγοι/πολλοί κλπ... τρόποι

There is no way to do this - Δεν υπάρχει κανένας τρόπος...

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/spdl79
spdl79
Mod
  • 25
  • 25
  • 690

"is there a way I can prevent it?" is currently marked as incorrect, general strengthening on web.

πριν από 8 μήνες