Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/tohoaithuong

"I am not going to go to his house."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tohoaithuong

cho em hỏi cấu trúc be going to go và be going to come thường không sử dụng trong câu mà thay vào đó là sử dụng cấu trúc be going và be coming với nghĩa là sẽ đi tới phải không ạ?

1 năm trước