Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một vấn đề quốc gia."

Dịch:It is a national issue.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mrdeathmage

"It is an issue of the nation" duoc khong ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Huy106484

Khi nao thi " issue " va khi nao " problem"??

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Có thể thay thế cho nhau

2 tháng trước