1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "Hij is een man."

"Hij is een man."

Vertaling:He is a man.

February 17, 2014

5 opmerkingen

Learn English in just 5 minutes a day. For free.