"Το κλειδί είναι στο υπόγειο."

Translation:The key is in the basement.

November 3, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/ShaoxuanLi
 • 14
 • 13
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3

i noticed the resemblance between υπόγειο και ψυγείο. do they share a common part -γείο; If it is indeed a word root, what does γειο signify?

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/nauajos
 • 19
 • 8
 • 7
 • 5

υπόγειο < ὑπόγειον < adj. ὑπόγειος (underground) < ὑπόγαιος < ὑπό (under) + γαῖα (earth, land). I don't think this is the case with ψυγείο < ψυγεῖον, which is related to ψύχος (cold).

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/nauajos
 • 19
 • 8
 • 7
 • 5

By the way, "γαῖα" has become a common prefix in English: "geo-" (geography, geology, etc.)

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/Jasutino

Would you also say this if it were the key TO the basement? Or would you say "Το κλειδί του υπογείου"?

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

I'd probably say Το κλειδί είναι για το υπόγειο "The key is for the basement".

April 19, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.