"Ο καθηγητής μου είναι νεότατος."

Translation:My professor is very young.

November 3, 2016

0 Comments
This discussion is locked.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.