Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhà báo đã viết sự thật."

Dịch:The journalist wrote the truth.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Kekistanese
Kekistanese
  • 24
  • 14
  • 13
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 110

Liar, it's all fake news! lel.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuananhDuo1

Reporter cũng là nhà báo mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang997662

Không sai một chữ mà vẫn bị tính sai

1 năm trước