"Cái này thì không có mắc tiền."

Dịch:This is not expensive.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhnhTnCao

khi nào chỉ có not và khi nào là do/does not vậy??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/snakelazy1

Tại sao k phải this one is not expensive vì cái này dùng this one được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hungbo1999

Hmmm

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.