"Αυτός το δείχνει."

Μετάφραση:He shows it.

November 4, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.