"Σου αρέσει ο χαρακτήρας του;"

Translation:Do you like his character?

November 4, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/Luke_5.1991
 • 25
 • 24
 • 23
 • 18
 • 15
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

Does "χαρακτήρας" refer to a character in a book, someone's personality, or both (as in English)?

November 4, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

It's both. :)

November 4, 2016

https://www.duolingo.com/Snommelp
 • 24
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 14
 • 4

Excellent, I'm now one step closer to being able to play Dungeons and Dragons in Greek :-P

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Πολεμιστής ή μάγος;; :Ρ

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/Luke_5.1991
 • 25
 • 24
 • 23
 • 18
 • 15
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

Ευχαριστώ!

November 4, 2016

https://www.duolingo.com/Kavafy
 • 13
 • 11
 • 9
 • 2

But "personality" is marked wrong

October 10, 2017

https://www.duolingo.com/LenaKoutis

Do you like his personality - is marked as wrong.

December 24, 2016

https://www.duolingo.com/Kavafy
 • 13
 • 11
 • 9
 • 2

Same thing, "personality" is marked wrong

November 27, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Personality is προσωπικότητα. In Luke's example above, it is used as a hyperonyme in order to somehow explain the usage of the word. But it is not the same thing.

November 27, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.