"He had discovered a new star."

Dịch:Anh ấy đã khám phá một ngôi sao mới.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/samanthaquach

anh ấy đã tìm ra một ngôi sao thì có được không?Giúp mình với!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhaidv020208

được chứ bạn nếu sai thì lên tôi yêu bản dịch nhé

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.