Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thức ăn thì không tệ."

Dịch:The food is not bad.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyNguyn787740

Thức ăn là số nhiều hay số ít hè

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyNguyn787740

Thức ăn là số nhiều hay số ít nhỉ

1 năm trước