"Thức ăn thì không tệ."

Dịch:The food is not bad.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyNguyn787740

Thức ăn là số nhiều hay số ít hè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyNguyn787740

Thức ăn là số nhiều hay số ít nhỉ

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.