Duolingo jest napopularniejszą metodą nauki języków na świecie. A co najlepsze, jest w 100% darmowe!

"Czy ona jest dziewczynką?"

Tłumaczenie:Is she a girl?

1 rok temu

8 komentarzy


https://www.duolingo.com/Kaja908378

Dlaczego nie może byc " she is a girl ?"

1 rok temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 14
 • 10
 • 9
 • 5
 • 1114

Bo to zdanie twierdzące.

W języku angielskim, jeśli zdanie jest zbudowane przy użyciu jednego z czasowników posiłkowych (to be, to do, to have) lub czasowników modalnych - to w zdaniu pytającym zamkniętym(+) następuja zamiana miejsc podmiotu i orzeczenia, czyli tak zwana inwersja:

 • She is a girl = Ona jest dziewczyną;
 • Is she a girl? = Czy ona jest dziewczyną?
 • She is drinking tea = Ona pije herbatę (właśnie w tej chwili to robi - stąd czas Present Continuous, a "tea" jest rzeczownikiem niepoliczalnym dlatego nie ma przedimka "a"; chociaż w tym wypadku możnaby go jednak użyć - wówczas byłby to skrót myślowy: "a tea" oznacza szklankę (filiżankę) herbaty )
 • Is she drinking tea? = Czy ona pije herbatę? (teraz)

(+) Zdania pytające zamknięte to takie, na które można odpowiedzieć "tak" lub "nie".

11 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/SawekGrad

A nie może być Am I a girl ?

7 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 14
 • 10
 • 9
 • 5
 • 1114

Zdanie "Am I a girl ?" jest poprawne i znaczy "Czy ja jestem dziewczynką?"

Ma ono dokładnie taką samą budowę jak "Is she a girl?" ("Czy ona jest dziewczynką?"), ponieważ w pytaniach z użyciem czasownika "to be" występuje tak zwana inwersja: czasownik zamienia się miejscami z podmiotem zdania.

7 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/kadank3

Is you an idiot?

5 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/motorynka12

A nie mogloby byc "Whether she is a girl ?"

1 rok temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 14
 • 10
 • 9
 • 5
 • 1114

Nie może być. Słowo "whether" oznacza "czy" lub "jeżeli" tylko gdy jest wstępem do zdania podrzędnego i często może być stosowane zamiennie ze słowem "if". Nie można stosować "whether" w funkcji słówka rozpoczynającego pytanie otwarte (tak jak stosuje się słowa "who", "what" itp). Przykład poprawnego użycia:

 • Tell me whether (or not) you are going out. - Powiedz mi, czy wychodzisz z domu (czy nie).

Przykład użycia "whether" na początku zdania:

 • Whether you walk or run, you will be late - (Niezależnie) czy będziesz szedł czy biegł, (i tak) się spóźnisz - Uwaga, to zdanie warunkowe, dlatego po angielsku warunek jest w czasie teraźniejszym a skutek w przyszłym - a po polsku obie części w czasie przyszłym.
11 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/arczi11233

Is co to

1 rok temu