"Αυτός είναι ένας σύγχρονος άντρας."

Translation:He is a modern man.

November 4, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/LaudaMercurium

ένας άντρας γιά χιλιετηρίδα.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

"άνδρας" vs. "άντρας"?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

No difference in meaning at all, just a different spelling.


https://www.duolingo.com/profile/hjhj444

Άνδρας with a "δ" was not accepted. The rest of the sentence was identical. Seems it ought to be added. Thanks.


https://www.duolingo.com/profile/vale_221096

I hear a "n" sound before the χ, like in αγγλικά. Is it correct?


https://www.duolingo.com/profile/Malvazija

I hear an ν in σύγχρονος.Why is there a γ then?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.